Afscheid van vijf gemeenten: Het Bildt, ant kikens

Friesland neemt vanwege gemeentelijke herindeling eind dit jaar afscheid van vijf gemeenten. In 2018 bestaan het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Menameradiel niet meer. De LC zwaait ze een voor een uit op alle dinsdagen in oktober. Vandaag: het Bildt.

De Bildtskrivers Gerard de Jong en Hein Jaap Hilarides Opmerking: Gerard de Jong, hoofdredacteur Bildtse Post en Hein Jaap Hilarides, dichter/performer zijn door de gemeente als Bildtskrivers benoemd om de taal ook in de nieuwe gemeente Waadhoeke onder de aandacht te brengen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De Bildtskrivers Gerard de Jong en Hein Jaap Hilarides Opmerking: Gerard de Jong, hoofdredacteur Bildtse Post en Hein Jaap Hilarides, dichter/performer zijn door de gemeente als Bildtskrivers benoemd om de taal ook in de nieuwe gemeente Waadhoeke onder de aandacht te brengen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het Bildt neemt geen ‘ôfskaid’

Nieuws

menu