Afrasteren is beste medicijn tegen eierroof weidevogels

Weidevogels in Friesland en Groningen zijn het grootste slachtoffer van eierroof. Hier wordt tussen de 42 en 45 procent van de nesten leeggeroofd door vossen, marters of roofvogels.

Weidevogelbeheerder Renze de Jager van nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden aan het werk op een akker bij Oudwoude. Op de voorgrond een kievitsnest – met vijf eieren – en links op een paaltje een wildcamera voor onderzoek naar predatie. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Weidevogelbeheerder Renze de Jager van nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden aan het werk op een akker bij Oudwoude. Op de voorgrond een kievitsnest – met vijf eieren – en links op een paaltje een wildcamera voor onderzoek naar predatie. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De wulp wordt het hardst getroffen. Deze vogel verloor de laatste vijf jaar driekwart van de legsels.

Nieuws

menu