Afûk richt zich op Fries in de zorg: wy sille goed op jo passe

FOTO ANP

Het gebiedsteam Sneek-Noord is ‘proefkonijn’ voor een nieuwe campagne van de Afûk. Die richt zich op het taalbewustzijn van professionals in de zorg.

De Afûk slaat een nieuwe weg in om de Friese taal te bevorderen. Voortaan staan sectoren centraal, dit jaar te beginnen met de zorg. Douwkje Douma, projectcoördinator Frysk yn de soarch en Gemeenten en Frysk, bracht deze twee disciplines bij elkaar om professionals in het sociaal domein bewust te maken van het belang van taal.

,,Wy rjochtsje ús foaral op soarchferlieners dy’t by de minsken thúskomme’’, aldus Douma wijzend op gebiedsteams en de thuiszorg. Niet dat deze medewerkers meteen allerlei talen moeten kunnen spreken, het gaat erom dat ze een vertrouwensbasis op kunnen bouwen met de cliënt door duidelijk te maken dat andere talen, naast het Nederlands, serieus genomen worden. ,,Dat je dêr respekt foar hawwe.’’

'Ek al besykje je je allinnich yn te libjen yn in oare taal, dan is der earder in fertrouwensbasis'

Al te vaak komt de taalvraag niet aan de orde, weet Douma. Dan neemt de professional automatisch het voortouw en volgt de cliënt in de taal waarmee het gesprek begon. Terwijl uit onderzoek in onder andere Wales is gebleken dat mensen zich beter kunnen uiten als ze in hun moedertaal het woord mogen doen, helemaal als het om emoties gaat. 

,,Ek al besykje je je allinnich yn te libjen yn in oare taal, dan is der earder in fertrouwensbasis.’’ Zorgverleners zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat komt volgens Douma ook doordat het in de opleidingen niet aan de orde komt. De opleidingen zijn volgens haar wel gericht op het aansluiten bij de cliënt. Daar past taalaanpassing prima bij. Reden dat de Afûk hierover in gesprek is met NHL Stenden en andere zorgopleidingen. 

De campagne, die over ruim een week start, bestaat uit een magazine met ervaringsverhalen over taalgebruik in de zorg. Verder wordt het team Sneek-Noord gevolgd met filmpjes. De Afûk biedt daarnaast een workshop aan en een gratis digitale cursus waarin de basis van het verstaan van het Fries wordt bijgebracht. In het magazine vertelt verpleegkundige Tanja Kuperis van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten dat het al helpt om vóór mensen een onderzoek ondergaan te zeggen: ‘wy sille goed op jo passe’. Zo wil ze overbrengen dat mensen in vertrouwde handen zijn.

Nieuws

menu