Advocaat Van der Goot: Fries spreken in rechtbank loopt gevaar

Tjalling van der Goot.

Tjalling van der Goot. ANP

Er is een wetswijziging nodig zodat Friestalige verdachten ook in rechtbanken in de rest van Nederland in hun memmetaal het woord kunnen doen.

Hiervoor pleit strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot. Nu hebben verdachten alleen bij de rechtbank Noord-Nederland (met locaties in Leeuwarden, Groningen en Assen) het recht om Fries te spreken in de rechtszaal. Moeten ze voorkomen in een andere rechtbank, dan mogen ze alleen Fries spreken als ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen.

'Net earlik mear'