Advies over festivals niet gedeeld met gemeenteraad Leeuwarden

De gemeenteraad is niet geïnformeerd over een advies van de Commissie m.e.r. over de Groene Ster als festivallocatie. Het advies is al in april gegeven.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De gemeente Leeuwarden is bezig met een bestemmingsplanwijziging voor de Groene Ster. Door die wijziging moet het eenvoudiger worden om daar festivals te organiseren. Daarvoor is onder meer een milieueffectrapportage nodig. Voordat de gemeente aan die rapportage begon, vroeg ze eerst advies aan bij de onafhankelijke Commissie m.e.r.

Nieuws

menu