Advies bewoners veenweidegebieden in Friesland aan overheden: vergoed helft van de schade aan verzakkende huizen

Mensen die in het Friese veenweidegebied kampen met funderingsschade aan hun woningen, moeten de kosten voor het herstel voor 50 procent vergoed krijgen door de overheid.

Funderingsschade.

Funderingsschade.

Dat staat in het advies dat woensdag door de leden van de zogeheten funderingstafel aan Provinciale Staten is aangeboden. De andere helft van de schadepost is voor eigen rekening. Huiseigenaren die het bedrag niet zelf kunnen ophoesten, moeten een renteloze lening kunnen krijgen. Kosten voor het maken van herstelplannen en het doen van onderzoek zijn wat de funderingstafel betreft volledig voor de overheden.

Nieuws

menu