Actiegroepen uit het hele land steunen Nij Beets in de strijd tegen gaswinning

FOTO JILMER POSTMA

FOTO JILMER POSTMA

Actiegroepen uit het hele land reizen volgende week af naar de rechtbank in Groningen. Vermilion wil gas winnen in Nij Beets, maar de gemeente Opsterland weigert.

De dorpsbewoners zijn fel tegen de gaswinning bij locatie De Ripen, halverwege tussen Nij Beets en Aldeboarn. Mijnbouwer Vermilion wil er een boorlocatie van maken, maar de gemeente Opsterland wil geen omgevingsvergunning afgeven. Vermilion hoopt via de rechter alsnog toestemming te krijgen. Stichting Tsjingas, opgericht door ongeruste omwonenden, wil laten zien dat er landelijk geen draagvlak meer is voor nieuwe gaswinning.

,,We zijn tegen nieuwe gaswinning, er hoeven niet meer nieuwe putten te worden geslagen’’, zegt Monique Plantinga, voorzitter van stichting Tsjingas. ,,We zijn realistisch: je kunt de gaswinning niet direct stopzetten, maar we moeten wel afbouwen.’’

'Dat is zo demotiverend'

De rechtszaak dient op 13 december. Tsjingas gaat met een bus vol tegenstanders naar de rechtbank en hoopt daar als belanghebbende te mogen inspreken. Na de zitting zal er op het Guyotplein een manifestatie zijn, georganiseerd door Tsjingas in samenwerking met Laat Fryslân Niet Zakken, Milieudefensie en de Waddenvereniging.

,,We zien op veel plekken in Nederland opbouw van gaswinning’’, zegt Plantinga. ,,Als ik mijn dorp inrijd zie ik de zonnepanelen op het dak van het dorpshuis en tegelijkertijd worden er elders weer nieuwe putten voor fossiele brandstoffen geslagen. Dat is zo demotiverend. Je vraagt mensen de energietransitie aan te gaan en dan is gaswinning zo’n tegenstrijdig signaal.’’

Er is steun uit het hele land, weet Plantinga. Vertegenwoordigers uit Waalwijk, Woerden, Loon op Zand en verschillende plekken in Drenthe, Groningen en ook Friesland zullen afreizen naar Groningen. ,,Nij Beets werd vorig jaar weggezet als een Gallisch dorpje, hiermee willen we laten zien dat we verenigd opereren en niet solistisch. Al die kleine dorpen vormen nu samen een grote vuist.’’

Vermilion wil in Nij Beets boren bij De Ripen. Vlakbij is een natuurcompensatiegebied aangelegd. Dat zorgt bij Plantinga voor vraagtekens. ,,Op 200 meter daarvan zou dan een installatie voor gaswinning komen met trillingen, lichthinder, bodemdaling en chemicaliën. Dat is een trieste aangelegenheid.’’

Stichting Tsjingas kijkt uit naar de rechtszaak. Plantinga wil vooral weten hoe de rechtbank tegen het vraagstuk aankijkt. Voor de actiegroepen is draagvlak een zwaar meewegende factor. Er is een kentering gaande: mensen willen vooral duurzaam en kiezen steeds vaker voor zonne-energie. Ook lokale overheden willen af van fossiele brandstoffen. ,,Hoe kijkt de rechter naar het toenemende idee van ‘stoppen met nieuwe gaswinning?’. Daar zijn wij heel benieuwd naar.’’

De tekst gaat door onder de foto.

Stichting Tsjingas heeft een vergunning aangevraagd voor de manifestatie bij de gemeente Groningen. In Den Haag werd een demonstratieoptocht vorig jaar nog een halt toegeroepen door de politie. Er was toen geen vergunning . Tsjingas wilde handtekeningen overhandigen aan de Tweede Kamer.

,,We waren uitgedost en hadden actiemateriaal mee, dan is het een demonstratie. We weten nu hoe het werkt en hebben ons keurig aangemeld. We zijn er ook zeker niet om de rechtszaak te verstoren, maar willen minister Wiebes aanspreken: gaswinning moet worden af- en niet opgebouwd.’’