Acht natuurorganisaties tegen zandwinning bij Oudemirdum

Zeehond bij Mirns met bovenin de kustlijn van het IJsselmeer. FOTO RUUD MEURS

Het Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming keren zich ook tegen de zandwinningsplannen op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust.

Vrijdag verliep de mogelijkheid om bezwaren of opmerkingen in te dienen bij Rijkswaterstaat. Projectleider Peter van Gelder van Rijkswaterstaat heeft zestien reacties ontvangen en enkele zijn nog onderweg.

Er zijn acht natuurorganisaties die zich tegen de plannen keren, naast de visserijsector en verschillende particulieren. Na de zomer komt Rijkswaterstaat met een antwoordnotitie. Daarna moeten het ministerie van Verkeer en Waterstaat en De Fryske Marren en het Wetterskip Fryslân besluiten over de definitieve vergunningen. Bezwaarden kunnen tegen een besluit in beroep gaan.

'Vissers compenseren voor verder verlies aan visgronden'

It Fryske Gea verzet zich tegen deze zandwinning vanwege de aantasting van landschappelijke en ecologische waarden. Het vindt dat de optelsom van alle plannen voor het IJsselmeer meegewogen moeten worden in de schade van het project aan de natuur.

Natuurmonumenten noemt de afweging om de locatie voor de kliffen te kiezen onzorgvuldig en zou in strijd zijn met het beheerplan voor het Natura 2000 gebied IJsselmeer. Europese regels staan alleen zandwinning in het aangewezen gebied toe, als er geen sprake is van een reëel alternatief. Volgens de bezwaarden is dat alternatief aanwezig.

De vissers op het IJsselmeer hebben Natuurmonumenten aan hun zijde in de compensatie voor het verlies aan visgrond en vermindering van het aantal vergunningen voor vissers. De zandwinner zou hen via een fonds moeten compenseren.

Nieuws

Meest gelezen