Aantal meldingen van discriminatie vorig jaar gedaald in Fryslân, mogelijk door beëindiging coronamaatregelen

Het aantal meldingen van discriminatie bij antidiscriminatiebureau Tûmba is vorig jaar gedaald naar 234. In 2021 meldden nog 374 mensen in Friesland dat ze de dupe waren van discriminatie.

Recordaantal klachten en vragen over discriminatie in 2021

Recordaantal klachten en vragen over discriminatie in 2021 ANP

In deze provincie kwam verreweg het grootste aantal meldingen volgens Tûmba van inwoners van de gemeente Leeuwarden (103). De meest genoemde gronden in deze gemeente zijn herkomst/huidskleur (48), handicap/chronische ziekte (23) en geslacht (13).

Súdwest-Fryslân en Smallingerland