Aantal besmettingen begint te dalen in Friesland

Testmateriaal. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Friesland de afgelopen week duidelijk afgenomen, met ruim 18 procent tot 1306. Dit aantal is in zes weken niet zo laag geweest.

De afname van het aantal positieve testen is vooral de laatste vier dagen goed zichtbaar. Het effect van de verzwaarde lockdown-maatregelen en de invoering van de avondklok en de visitebeperking wordt zo een beetje zichtbaar.

Reden voor al te veel optimisme is er niet. Er blijft ongerustheid over de oprukkende Britse variant, die veel besmettelijker is. Bovendien blijft het percentage geteste Friezen dat positief blijkt hoog: 11,4 procent.

Er is afgelopen week aanzienlijk minder getest bij de GGD-locaties: een kleine 8500 keer, bijna 2400 minder tests dan een week eerder. Of er een verband is met de onthulling van datadiefstal en datalekken bij de GGD, is voor de Friese GGD nog onduidelijk.

In Dantumadiel stijgen de besmettingen relatief het hardst

In de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn 85 nieuwe besmettingen vastgesteld, zeventien minder dan een week eerder.

In vijf gemeenten is het aantal besmettingen vorige week toegenomen: in Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf, Harlingen en op Vlieland. In Dantumadiel was de stijging relatief het hoogst. De meeste besmettingen worden verhoudingsgewijs nog steeds opgespoord in Achtkarspelen, dat deze maand te maken kreeg met een grote uitbraak, waarbij de besmettelijkere Britse variant een grote rol speelde. De GGD gaat er vanuit dat momenteel een derde van de besmettingen in Friesland deze variant betreft.

Dit is het aantal nieuwe positieve tests per gemeente de afgelopen week, met tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 203 (232), Leeuwarden 178 (190), Achtkarspelen 151 (206), Smallingerland 111 (181), Heerenveen 95 (128), Noardeast-Fryslân 89 (115), Tytsjerksteradiel 87 (81), De Fryske Marren 81 (110), Opsterland 81 (95), Dantumadiel 61 (39), Weststellingwerf 51 (43), Ooststellingwerf 45 (58), Waadhoeke 43 (82), Harlingen 23 (18), Vlieland 5 (0) Terschelling 1 (10), Schiermonnikoog 1 (2) en Ameland 0 (4).

Hoogste aantal coronadoden in een week gemeld

De voorbije week werden 29 overledenen als gevolg van Covid-19 gemeld. Dat aantal is duidelijk hoger dan de twintig van vorige week, wat al het hoogst gemelde aantal coronadoden in een week was in Friesland.

De rioolwatermetingen nemen relatief veel coronavirusdeeltjes waar in de zuivering van Oosterwolde. De gemeten aantallen liggen daar ruim vier keer zo hoog als het Friese gemiddelde. Ook in Akkrum, Sloten en Drachten is er reden tot zorgen. Daar zijn bij de laatste meting tussen de twee en drie keer zoveel coronavirusdeeltjes als het Friese gemiddelde gevonden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus