Aantal Friese initiatieven voor herstel biodiversiteit groter dan gedacht

Landschap bij Oosterbierum FOTO NIELS DE VRIES

Met de biodiversiteit gaat het niet goed, maar het aantal initiatieven – groot en klein – om daar iets aan te doen is groter dan gedacht.

Dat constateren de Friese Milieu Federatie en Kening (voorheen Kening fan ’e Greide) die provinciebreed inzicht proberen te krijgen in alle acties van burgers, dorpen en wijken en groene organisaties. Een oproep in juni leverde bijna tweehonderd ingevulde enquêtes op.

De initiatieven variëren van bloembermen voor bijen en vinders en nestkastprojecten voor vogels en vleermuizen tot dorpstuinen en het herstellen van boomwallen en landschapselementen.

,,It binne der mear as ik tocht hie. Minsken fine it ek moai om dêr oer te fertellen, fernimme wy as wy der oer belje. Se ha soarch oer har omjouwing en it lânskip en wachtsje net op de oerheid om dêr wat mei te dwaan’’, zegt Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie (FMF).

Samenhangend provinciaal biodiversiteitsherstelprogramma

De verzameling die FMF en Kening nu aanleggen is juist wel bedoeld voor de overheden. De burgeracties zijn bedoeld als grondstof voor een samenhangend provinciaal biodiversiteitsherstelprogramma dat dit najaar in beweging moet komen. Hernamdt: ,,Gelokkich ha we no in provinsjebestjoer dat bioferskaat ek in wichtich tema fynt. Der wie allinnich nimmen dy’t fertelle koe wat der allegear al bart op dit mêd.’’

De oogst die de Friese Milieu Federatie en Kening binnenhengelen zal door ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga worden geanalyseerd en worden vertaald naar een digitale kaart. Particulieren en clubs die de mouwen willen opstropen kunnen er kennis en contacten mee opdoen.

Wellicht worden er ook witte vlekken zichtbaar, waarvoor juist acties kunnen worden gestimuleerd, zegt Hernamdt. Nieuwe initiatieven kunnen ook later nog worden bijgeschreven. De enquête (te vinden op fmf.frl ) staat nog tot 17 augustus open.

Nieuws

menu