Aanpak poeplozingen wacht op nieuwe wet: 'It giet lang net hurd genôch'

Het duurt nog zeker twee jaar voordat het Wetterskip Fryslân kan afdwingen dat watersporters hun toiletinhoud niet langer onbekommerd lozen in het oppervlaktewater.

Medewerker Jetze Wijnja toont in passantenhaven Heegerwâl in Heeg een in de steiger ingebouwd afvoersysteem voor toiletwater. De zes weggewerkte slangen zijn verbonden met een verzamelstation (foto onder). De installatie van 50.000 euro heeft in vijf jaar tijd 15 uren gedraaid.

Medewerker Jetze Wijnja toont in passantenhaven Heegerwâl in Heeg een in de steiger ingebouwd afvoersysteem voor toiletwater. De zes weggewerkte slangen zijn verbonden met een verzamelstation (foto onder). De installatie van 50.000 euro heeft in vijf jaar tijd 15 uren gedraaid. FOTO SIMON BLEEKER

Hoeveel poepbacteriën kan zwemwater verdragen? Volgens Europese normen ligt de bovengrens van wat acceptabel is bij 1800 ‘kiemvormende eenheden’ per 100 milliliter. Daarboven is zwemmen een risico voor de gezondheid.

Nieuws

menu