Aanmerkelijk onvoorzichtig met coronavirus? Dan loop je risico op vervolging voor dood door schuld

Tjalling van der Goot. FOTO ANP/BAS CZERWINSKI

Iemand die is besmet met het coronavirus en daar aanmerkelijk onvoorzichtig of nalatig mee omgaat en daardoor een ander besmet, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Dat legt advocaat Tjalling van der Goot vandaag uit in de Leeuwarder Courant.

Wie geïnfecteerd is, kan vanwege de afgekondigde noodverordening tot isolatie in een ziekenhuis worden gedwongen of in quarantaine worden geplaatst. Wie zich daaraan onttrekt, kan worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van maximaal 87.000 euro. ,,Een forse strafbedreiging dus waarmee de ernst van het strafbare feit wordt benadrukt’’, zegt Van der Goot.

In de Wet Publieke Gezondheidszorg staat dat artsen verplicht zijn bij de GGD melding te doen van een patiënt met corona. De persoonsgegevens en relevante medische informatie moeten worden doorgegeven. Een arts is normaal strafbaar bij schending van het beroepsgeheim. De meldingsplicht in coronatijden vormt echter een uitzondering. Wanneer een arts geen melding van een infectie maakt, kan een celstraf van twee maanden of een forse geldboete volgen.

Wanneer je onvoorzichtig bent en anderen besmet, loop je daarnaast het risico op vervolging voor zwaar lichamelijk letsel of zelfs dood door schuld, stelt Van der Goot, verbonden aan Anker & Anker in Leeuwarden. ,,In de rechtspraak kennen we voorbeelden van dergelijke zaken waarbij besmetting plaatsvond met hiv of met de Q-koorts.’’ Dood door schuld kent een maximum gevangenisstraf van twee jaren.

Ook al is het crisistijd en zijn de rechtbanken grotendeels gesloten, de rechtsstaat blijft dus gewoon overeind staan. ,,De wet biedt diverse mogelijkheden om onwillige burgers daarbij in het gareel te houden. Mochten mensen zich zodanig gedragen dat de volksgezondheid wordt geschaad, dan kunnen sancties worden opgelegd.’’

Lees hieronder de hele ingezonden brief van Van der Goot.

Nieuws

menu