Aanhoudende kritiek topschaatsers op ijskwaliteit Thialf: 'Se binne drokker mei de sinnepanielen as mei ús iis'

Topschaatsers luiden opnieuw de noodklok over het slechte ijs in Thialf. Door corona kunnen ze niet uitwijken naar een ander stadion, terwijl ze in een pre-olympisch jaar zitten.

Thialf in betere tijden.

Thialf in betere tijden. FOTO DOUWE BIJLSMA

Sven Kramer en zijn collega’s willen wel eens weten waar de noodsteun die Thialf van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen krijgt, in verdwijnt. ,,Net yn ús iisflier’’, zegt Kramer. ,,Se binne drokker mei de sinnepanielen as mei ús iis. De kwaliteit is gewoan kloaten. Dat fynt ús hiele ploech. Dizze krityk is breed droegen.’’ Met eerdere klachten is volgens de schaatsers niets gedaan.

Samen met collega’s als Ireen Wüst, Koen Verweij en Patrick Roest trekt Kramer wederom aan de bel. Sinds er drie leden van de technische dienst en later ook nog ijsmeester Beert Boomsma zijn opgestapt tijdens een bezuinigingsronde, is het ijs een drama. ,,Troch de reorganisaasje is der hast neat mear oer fan de technyske tsjinst. Der is gjin kennis mear yn hûs.’’

Temperatuurschommelingen

Van gelijk blijvende omstandigheden is geen sprake meer. ,,It iis is sa grillich’’, weet Kramer. ,,Fan min nei goed en wer werom.’’ De temperatuur in de hal schommelt te veel. Wanneer de kachel omhooggaat, valt er een warme deken over het ijs met softijs als gevolg. De zamboni’s die het ijs moeten onderhouden, zijn ook niet goed afgesteld. ,,En wy steane letterlik yn de drek.’’

De tijden bewijzen het gelijk van de schaatsers. Bij het NK afstanden waren die nog naar behoren, maar op de NK’s sprint en allround waren de baanrecords ver weg. Kramer: ,,By de sprint wurdt it noch wol wat kamûfleare en lichte rydsters ha net hiel folle lêst fan sacht iis. Mar riders as ik wol.’’ Die zakken weg in het ijs.

De tijden die in trainingssessies worden gereden, zijn volgens Kramers ook een teken aan de wand. ,,Mar sjoch gewoan nei it NK allround. Patrick Roest wint dêr de 5 kilometer yn 6.15,31. Dat seit alles.’’ Roests baanrecord uit januari is dik zes tellen sneller (6.08,92).

De schaatsers balen ervan. ,,Der stiet in iispaleis fan tig miljoen, mar de corebusiness, iis meitsje, kinne se net omdat der gjin kennis is’’, zegt Kramer. ,,Se wolle it reedrydhert fan de wrâld wêze, mar topiis leit der net. En dat kin wol, want de baanrekords binne echt supersnel.’’

Voorbereiding in het gedrang

De olympische voorbereiding kan er onder gaan lijden. ,,Ik wit wol dat troch corona alles no ûnder druk stiet, mar de bûtenlanners hawwe aanst bettere omstannichheden om harren ta te rieden op de Spelen.’’

Ook vreest Kramer voor de vier internationale toernooien (het EK allround en sprint, twee World Cups en het WK afstanden) die begin volgend jaar in Thialf gehouden worden. De internationale schaatsbond ISU eist dweilpauzes die inclusief opdrogen twaalf minuten duren. ,,Hoe’t se der no mei omgeane, dan slagget dat echt net.’’

Het is opvallend dat niet alleen schaatsers hun beklag doen over het ijs, maar dat nu ook de KNSB zich mengt in de discussie. In De Telegraaf zegt technisch directeur Remy de Wit het probleem te herkennen en het opnieuw aan te kaarten bij Thialf. ,,We hebben een meerjarencontract met de accommodatie die ijs van topkwaliteit moet leveren die onze topschaatsers nodig hebben en ook mogen verwachten.’’

Marc Winters, directeur van Thialf, herkent en erkent de kritiek van Sven Kramer, maar wijst van de hand dat er ,,hordes schaatsers’’ bij hem in het kantoor staan om te klagen over het ijs. ,,En ook geldt, zolang er ijs ligt in Thialf, is er kritiek.’’

Nuance

Winters krijgt soms het gevoel alsof men denkt dat er in het afgelopen jaar tien ervaren ijsmeesters zijn vertrokken en er tien onervaren jonkies voor terug zijn gekomen. ,,Maar ik heb hier gewoon vier ervaren ijsmeesters lopen, een van hen werkt hier al dertig jaar’’, zegt Winters. ,,Natuurlijk zijn er minder ervaren krachten die het finetunen nog onder de knie moeten krijgen, maar ik herken het beeld niet dat er geen kennis en kunde in huis is.’’

De directeur wijst op groepsapps van ijsmeesters, coaches en rijders waarin ze ervaringen delen. ,,Daarin staan ijsmeesters voortdurend open voor suggesties en die krijgen ze ook. Ze zijn iedere dag in het stadion te vinden, iedereen mag ze aanschieten. Wij streven ook iedere dag naar beter ijs. Die topsportmentaliteit hebben wij ook.’’

De provinciale politiek roert zich ook. De Statenfractie van coalitiepartij VVD heeft gedeputeerde Sander de Rouwe om opheldering gevraagd. Statenlid Esther de Vrij wil weten wat de provincie als grootaandeelhouder kan bijdragen aan beter ijs en snellere tijden. ,,Onze topschaatsers kunnen in dit belangrijke jaar geen slecht ijs gebruiken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Schaatsen
Thialf