Aandeel luchtvervuiling door houtstook groeit snel

Rook uit schoorsteen.

Rook uit schoorsteen. FOTO ARCHIEF LC/ANP

De uitstoot van gevaarlijk fijnstof door houtkachels daalt, maar vormt wel een steeds groter aandeel binnen de totale luchtvervuiling. Inmiddels komt 23 procent van alle fijnstof door houtstook.

Dit maakte het RIVM deze week bekend . Twintig jaar geleden had Nederland een groot fijnstofprobleem door vieze auto’s en fabrieken. Die zijn echter in rap tempo veel schoner geworden.

De uitstoot door houtkachels daalde ook, maar lang niet zo snel als de andere vervuilingsbronnen. Gevolg hiervan is dat houtstook een groeiend aandeel vormt binnen de totale vervuiling. Vroeger ging het om minder dan 10 procent. Inmiddels is het bijna een kwart.

Andere kijk op houtstook

Het RIVM kijkt sinds kort anders naar houtstook. Vroeger werd alleen roet meegerekend in de uitstootcijfers, maar sinds dit jaar worden ook kleinere, zwevende ,,teerachtige deeltjes’’ meegeteld. Het RIVM spreekt van ‘condenseerbare fijnstof’. Door dit mee te rekenen, valt houtstook sterker op als vervuilingsbron.

Volgens het instituut telt Nederland 1 miljoen houtstookinstallaties. Dat zijn open haarden of houtkachels. De rook bevat altijd verschillende schadelijke onderdelen, waarvan fijnstof het ergst is.

De hoeveelheid verbrand hout in Nederland is de afgelopen vijftien jaar constant gebleven, ,,met ongeveer 1,2 miljoen ton per jaar’’, schrijft het RIVM. Desondanks nam de vervuiling wel af: dit komt doordat modernere kachels schoner stoken dan ouderwetse haarden.

Deze voorzichtige verbetering is echter onvergelijkbaar met de snelle teruggang van uitstoot door industrie en verkeer. ,,Dat komt deels doordat er minder beleid is gemaakt voor fijnstofemissies uit houtkachels’’, aldus het RIVM..