Aandacht voor het Friese landschap met themajaar Ode aan het Landschap 2021

Sense of Place. FOTO ANDRE VAN DER MEULEN

NBTC Holland Marketing, Merk Fryslân en zes andere partners hebben vrijdag het startschot gegeven voor het themajaar Ode aan het Landschap 2021. Doel van dit jaar is het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap, en daarmee ook het Friese landschap.

Om dat doel te bereiken werken Friesland, Flevoland, de Achterhoek, de Hollandse Waterlinies, Limburg, de Nationale Parken en Noord-Holland samen.

Het startschot vond plaats in het Limburgs Museum in Venlo tijdens de opening van de tentoonstelling Machtige Maas, Muze Monster Moeder en Moordenaar. Merk Fryslân besteedt aandacht aan het themajaar in alle campagnes. Dit gebeurt in samenwerking met regiomarketingorganisaties, ondernemers, culturele organisaties, natuurorganisaties en bewoners.

Aan de hand van vijf landschappen (Waterlandschap – Vriend & Vijand, Waddenlandschap – Eb & Overvloed, Nachtlandschap – Donkerte & Verlichting, Cultuurhistorisch landschap – Arbeid & Adel en Duurzaam landschap – Nu & Straks.) wil Merk Fryslân laten zien hoe bijzonder het Friese landschap is en hoe je haar kunt beleven. De vijf landschappen zijn de leidraad, ondernemers, culturele organisaties en natuurorganisaties worden opgeroepen om mee te doen.

Merk Fryslân doet de coördinatie voor de regio overstijgende activiteiten en het regionale aanbod wordt gecoördineerd via de regiomarketingorganisaties Stichting Bestemming Noardwest, Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland, Stichting Toerisme regiomarketing Zuidoost Friesland en VVV Waterland van Friesland.

Nieuws

menu