Run op gratis regentonnen van de provincie: 9000 aanvragers voor 1500 exemplaren

Een regenton.

Een regenton.

De vraag naar gratis regentonnen van de provincie Fryslân is zesmaal groter dan het aanbod.

De actie startte dinsdagmiddag via sociale media en kon woensdagochtend tien uur alweer beëindigd worden vanwege meer dan voldoende animo. Uiteindelijk kwamen er 9000 aanvragen binnen, terwijl er 1500 regentonnen beschikbaar zijn. De provincie heeft er een budget voor gereserveerd van 100.000 euro.

Friese burger betrekken bij klimaatverandering

De regentonnen worden verstrekt aan de 1500 eerste aanvragers. Dat gebeurt overigens pas nadat bekeken is of de belangstellende aan de voorwaarden voldoet: woonachtig in Friesland en niet meer dan een regenton per huishouden. De provincie bekijkt nog of er een vervolg moet komen op de actie die de betrokkenheid van de Friese burger bij klimaatverandering en water moet vergroten. Vooral de FNP heeft zich sterk gemaakt voor de actie.

De regentonnen, die een capaciteit hebben van 227 liter, kunnen op 20 of 24 februari afgehaald worden bij een provinciaal steunpunt in Dokkum, Donkerbroek, Bolsward of Leeuwarden. Of op 25 februari bij de Intratuin in Leeuwarden.

Utrechts bedrijf levert de regentonnen

De tonnen worden geleverd door Meuwissen Agro uit Wilnis. Aan de aanbesteding deden ook Friese bedrijven mee, maar uiteindelijk is de keuze van de provincie gevallen op dit Utrechtse bedrijf. Daarbij is gekeken naar prijs en duurzaamheid. Een voorwaarde was dat de regenton voor minimaal 75 procent moet bestaan uit gerecycled kunststof.

De provincie hield vorig jaar een actie met fietshelmen. Ook die was een groot succes. Ouderen (55-plussers) kregen een korting van 25 euro op helmen met een veiligheidskeurmerk.