50 jaar geleden: Vakschool bakkerij en horeca

Voor de opening van de nieuwe bakkerij en- horecavakschool aan de Prinsesseweg te Leeuwarden die uitgaat van de stichting Vakopleiding en examens in het bakkersbedrijf te Den Haag, bestond woensdagmiddag grote belangstelling.

Bouw en inrichting van deze vakschool zijn uniek. De ontwerper, architect ir. Bonnema, heeft in ons land tenminste geen voorbeeld kunnen vinden. Hij heeft zijn plannen moeten baseren op de wensen en inzichten van de directeur van de school, de heer F. Heida. Het oordeel van de vele belangstellenden was gunstig.

De officiële opening verichtte de inspecteur van het nijverheidsonderwijs, de heer N. J. Hommers. De heer Hommers herinnerde er aan, dat tot voor kort dit onderwijs in Leeuwarden over zes plaatsen was verspreid. Op verzoek van het bestuur werd de school omgezet in een bakkerij- en horecaschool. De bedoeling is dat jonge mensen hier kunnen worden voorbereid op diverse beroepen, zoals bakker, kok, scheepskok en kellner. Aan het einde van de cursus worden de leerlingen geholpen om het beroep te kiezen, dat het best bij hen past. (Friese Koerier, 25 januari 1968)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl of voor de Friese Koerier naar www.delpher.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
De krant van toen