50 jaar geleden: Naar een bewustere wijze van leven

FOTO LC

In de Prinsentuin te Leeuwarden zullen dinsdagavond afgevaardigden van de Fryske Kultuerried en van de Werkgroep Kuituur Friesland een rapport opstellen, dat het eindresultaat moet zijn van een aantal besprekingen met als doel de door de Werkgroep voorgestelde herstructurering van de Kultuerried.

De Werkgroep Kultuur staat niet achter de wijze waarop de Kultuerried wordt gevormd, de wijze waarop wordt vergaderd en de wijze waarop nieuwe medewerkers kunnen toetreden. De nieuwe doelstelling van de Kultuerried moet zijn het „meewerken aan een proces om te komen tot een bewustere en meer complete wijze van leven”, zo vindt men. Voorts staat de Werkgroep o.m. voor het inspireren van een zo groot aantal mensen tot „kulturele zelfwerkzaamheid”.

Provinciaal zouden zich werkgroepen moeten vormen van mensen die zelf beoordelen of ze zich bij de Kultuerried willen aansluiten. Als werkgroepen noemt men plasticzakverzamelaars, alternatieve leefwijs mensen, stokjessnijders, experimentele huisontwerper-bouwers, mensen die met groepen werken op cultureel gebied, totaal speel mensen, zoekers naar een integratie van diverse cultuuruitingen, overheidsmensen, alternatieve medaille uitreikers, financieel technische mensen en mensen die schrijven. (Leeuwarder Courant, 28 augustus 1970)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
De krant van toen