50 jaar geleden: Laatste Friese ooievaar

FOTO LC

FOTO LC

De wijfjesooievaar, die op bevrijdingsdag 5 mei neerstreek op het paalnest op het erf van de veehouder D. Maat, te Luxwoude, gaf dezer dagen „vliegles”. Zij deed plichtsgetrouw, alsof zij haar jongen het vliegen moest „voordoen”, maar het was een zinloze en ook tragische vertoning.

Want er zijn helemaal geen jongen en er is ook geen mannetje geweest. Deze eenzame „eibert” is de enige van haar soort, die in dit seizoen in Friesland een nest bewoont. Vogelkenners vrezen, dat dit wel eens de laatste „Friese” ooievaar kan zijn en dat in 1971 Friesland ook een provincie zonder ooievaars wordt, zoals er helaas al verscheidene zijn. En dan te bedenken, dat vorig jaar de Hearrewei te Luxwoude soms vol auto’s stond en er bussen met toeristen stopten om het zeldzame tafereel te aanschouwen van een ooievaarsnest met drie (levendige) jongen!