50 jaar geleden: Internationale belangstelling voor feest Warga

FOTO LC

Van de landen, die een vertaling rijk zijn van „Afke’s Tiental” hebben twee te kennen gegeven, dat zij op 5 september in Warga graag acte de présence zullen geven bij de onthulling van de beeldengroep van de kinderen uit dit beroemde boek.

Van de ambassades van de Verenigde Staten en Zweden is bericht ontvangen, dat op medewerking kan worden gerekend bij de officiële onthulling van de beeldengroep, die door mevrouw S. Boschma— Berkhout uit Leeuwarden is gemaakt. Haar werk wordt op het ogenblik in brons gegoten. De Streek VVV Midden-Friesland, die voor het feestcomité in Warga de public relations verzorgt heeft ook de ambassades van Groot-Brittannië, Japan, India en Tsjecho-Slowakije om medewerking aangeschreven. Ook in die landen zijn namelijk vertalingen van dit kinderboek verschenen.

Uiteraard werkt daar ook het Fries Letterkundich Museum in Leeuwarden aan mee. Dat zorgt onder andere voor foto’s en oude geschriften, alsmede voor een tekening van de schrijfster Nynke van Hichtum, de schuilnaam van de eerste echtgenote van mr. Pieter Jelles Troelstra. De beeldende kunstenaar Jelle Troelstra heeft die tekening van zijn moeder gemaakt.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Nieuws

menu