50 jaar geleden: Gladiolen pronken op Frigla

FOTO LC

FOTO LC

Ze staan weer te pronken in „Ons Huis” te Sint Annaparochie, de Memorial Days, Joli Coeurs, Spic en Spans, White Friendships en nog veel meer variëteiten en soorten.

Allemaal gladiolen, waarmee de leden van de Friese Gladiolentelersvereniging hun beste beentje voorzetten. Commissaris der koningin mr. H. Rijpstra was in gezelschap van zijn echtgenote naar Sint Anne gekomen om de Frigla, zoals de gladiolen-annex handels-annex middenstandstentoonstelling heet, te openen.