50 jaar geleden: Gladiolen pronken op Frigla

FOTO LC

Ze staan weer te pronken in „Ons Huis” te Sint Annaparochie, de Memorial Days, Joli Coeurs, Spic en Spans, White Friendships en nog veel meer variëteiten en soorten.

Allemaal gladiolen, waarmee de leden van de Friese Gladiolentelersvereniging hun beste beentje voorzetten. Commissaris der koningin mr. H. Rijpstra was in gezelschap van zijn echtgenote naar Sint Anne gekomen om de Frigla, zoals de gladiolen-annex handels-annex middenstandstentoonstelling heet, te openen.

De commissaris vertelde, dat Sint Anne op hem een plezierige indruk had gemaakt bij het binnenkomen van het dorp. Sprekende over de werkgelegenheid merkte de commissaris der koningin op, dat industrialisatie niet de enige weg is. Een spreiding van de bestaansbronnen is ook wat dat betreft een betere oplossing. Hij hoopte, dat het zou lukken de werkgelegenheid in onder meer de gladiolenteelt te versterken.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Nieuws

menu