50 jaar geleden: Friesland onder druk gezet

FOTO LC

Op het ministerie van economische zaken wordt men zo langzamerhand het delibereren over de plannen voor de oprichting van een noordelijk acquisitiebureau voor de industrialisatie moe.

Dit meldde gisteren onder grote koppen het „Nieuwsblad van het Noorden”, welk blad aankondigde, dat staatssecretaris drs. Van Son morgen naar Leeuwarden komt om te trachten de Friezen met kracht van argumenten te overtuigen van het feit, dat het noordelijk acquisitiebureau een gezamenlijke affaire moet worden. In een commentaar schrijft het blad hier o.m. bij: „Misschien is een van die argumenten wel, dat bij een verder dwarsliggen van Leeuwarden de ontwikkeling dan buiten Friesland om zal gaan”.

Gedeputeerde R. Renkema, die industrialisatie-zaken in zijn portefeuille heeft zei desgevraagd tegen ons: „We moeten wat kunnen bieden om de (vooral psychologische) afstand met het Westen te kunnen overbruggen. Wij denken daarbij dan aan de woningbouw, de verbetering van de infrastructuur, een uitbreiding van de stimuleringsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.” De heer Renkema wist niet, of de heer Van Son een ombuiging van het beleid van Economische Zaken in deze richting komt aankondigen. Komt de heer Van Son Friesland onder druk zetten ten aanzien van het acquisitiebureau, zoals in Groningen wordt beweerd? De heer Renkema verwacht dit niet.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Nieuws

Meest gelezen

menu