50 jaar geleden: Een dag zonder boerehelp

FOTO LC

Alles wat boer is in Friesland en tegelijk ziek, moet gisteren wel een slechte dag hebben gehad.

Toen waren namelijk zo goed als alle boerehelpen buiten provincie. Er zijn er in totaal ruim honderd, maar zeker tachtig van hen stapten gistermorgen om zeven uur in Leeuwarden al op een extra trein, die hen in drie uren en vijf minuten naar Eindhoven bracht. De helft van deze „veredelde landarbeiders” was in gezelschap van de echtgenotes. Bovendien reisden nog enkele bestuursleden mee van de BBTK (Bond van Boeren - en Tuindershulp Koöperaties), zodat het hele gezelschap uit 128 man bestond. Het was de eerste keer, dat de BBTK een reisje organiseerde door bemiddeling van de NS. En dat is goed bevallen.

De eerste aanzet van de boerehelp in Friesland dateert nog maar van ruim tien jaar terug en zes jaar geleden is men begonnen er eens per jaar een dag als bedrijfsverzorgers met elkaar op uit te trekken. Keek men eerst wat rond in Friesland zelf en op de eilanden en werd later het Noorden des Lands de ruimte, waar binnen de boerehelpers zich op hun reisjes beholpen, gisteren trok men dan eens wat verder van huis. In samenwerking met de NS werd voor ƒ 33,50 per persoon een met dit bedrag geheel te betalen programma ontworpen. (Leeuwarder Courant, 2 september 1970)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
De krant van toen