50 jaar geleden: Dorp Huizum bestaat nog steeds

FOTO LC

FOTO LC

Sedert 1 januari 1944 bestaat Huizum niet meer. Het ten zuiden van Leeuwarden liggende dorp werd door deze stad geannexeerd. Maar waag het niet om een Huizumer een Leeuwarder te noemen, want dan voelt de inwoner van het „Alde Doarp” zich niet aangesproken.

Tegenwoordig is het gebied van Tjallinga Hiem in de Huizumerlaan tot Rustenburg over de Tynje een wijk van Leeuwarden als Bilgaard en ’t Nijlan. Toch voelen in geen dezer wijken de inwoners zich zo nauw verbonden door de historie als de Huizumers. En dit gevoel van saamhorigheid wordt niet in de laatste plaats in stand gehouden door de vereniging „’t Alde Doarp”. Een vereniging, die zaterdag in Tivoli aan de Huizumerlaan zijn vijfentwintigjarig bestaan vierde. Momenteel zijn vrijwel alle Huizumers lid van de vereniging.

Hoewel het huidige bestuur niet al te optimistisch gestemd is over het bereiken van een gouden jubileum, door natuurlijk verloop en „infiltratie” van vele mensen die niet in Huizum geboortig waren, is de vereniging nu nog springlevend.

(Leeuwarder Courant, 31 augustus 1970)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.