50 jaar geleden: Carillon naar stadhuis

FOTO LC

B. en w. van Leeuwarden willen graag een principe-besluit van de gemeenteraad inzake de restauratie van het Fremy-carillon. Voorgesteld wordt dit carillon opnieuw in gebruik te nemen na ophanging in de daartoe verstevigde stadhuiskoepel.

Sinds 1943 is het Leeuwarder carillon, dat in de jaren 1686-1687 werd vervaardigd door Claude Fremy, buiten gebruik gesteld. De Leeuwarder bevolking heeft een kleine compensatie gekregen: het kleine IWGL-carillon aan het Zaailand. In 1943 werd het Fremy-carillon verwijderd, vervoerd naar een gieterij, schoongemaakt en bijgestemd, maar na de oorlog bleek, dat het klokkenspel nog niet helemaal in orde was. Het herstel zou een vrij uitgebreide reparatie vergen. Bovendien was gebleken, dat de stadhuiskoepel in een zodanige staat verkeerde, dat het niet verantwoord zou zijn het carillon weer op te hangen.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Nieuws

menu