Bedrijven willen buitenlanders

FOTO LC

Drie Friese bedrijven willen binnenkort een wervingsactie beginnen om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken.

Het zijn Thomassen & Drijver-Verblifa te Leeuwarden (de voormalige Electro- Blikfabriek), Halbertsma in Grouw en de wasserij De Blinde in Heerenveen. De beide eerstgenoemde bedrijven willen ieder ongeveer 25 Turken in dienst nemen . De belangstelling van De Blinde gaat uit naar een tiental Joegoslavische meisjes. De directies hebben na uitgebreid overleg met de arbeidsbureaus in welks rayon ze gevestigd zijn en het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Leeuwarden een aanvraag tot het werven van buitenlanders ingediend bij het Directoraat-Generaal voor de arbeidsvoorziening in Den Haag. (Friese Koerier, 5 september 1969)

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw geleden. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl, of voor de Friese Koerier naar www.delpher.nl.

Nieuws

Meest gelezen