40.000 euro voor funderingsschade? Gedupeerden zijn blij dat statenleden meedenken: 'Dat hebben we nog niet eerder ervaren'

Een subsidieregeling tot 40.000 euro voor funderingsschade is voor veel huiseigenaren in het veenweidegebied ontoereikend.

Funderingsschade.

Funderingsschade.

Dat zeggen gedupeerden in een een reactie op de motie voor een subsidieregeling die een meerderheid kreeg in Provinciale Staten.

Ongeveer 8100 panden in het Friese veenweidegebied lopen risico op funderingsschade. Het provinciebestuur en de besturen van Wetterskip Fryslân en de veenweidegemeenten zien weinig in een schadevergoedingsregeling. Een meerderheid van de Staten wil nu toch actie ondernemen: 40 procent van de schade moet worden vergoed tot een maximum van 40.000 euro.