31 daken van Friese boerderijen gerestaureerd (voor ruim 600.000 euro)

Ook het dak van de boerderij van de familie Heida aan de 1e Compagnonsweg 1 in Bontebok wordt aangepakt. FOTO JH EPPINGA

Met subsidie uit de zogeheten regeling Daken Fryske Pleatsen kunnen daken van 31 Friese monumentale en karakteristieke boerderijen worden gerestaureerd. Gedeputeerde Staten verleenden in totaal 637.000 euro subsidie. De subsidie maakt deel uit van het provinciale Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Het restaureren en herstellen van daken is kostbaar en zorgt voor een financiële drempel. Om die drempel weg te halen, is de subsidie in het leven geroepen. Er zijn subsidies verleend tot maximaal 25.000 euro voor 50 procent van de subsidiabele kosten.

Het geld kan worden gebruikt voor herstelwerkzaamheden van daken of dakvlakken in een matige of slechte staat van onderhoud. Maar ook voor het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook uilenborden zijn subsidiabel.

De te restaureren daken zijn van boerderijen verspreid over de hele provincie en van verschillende boerderijtypen.

Nieuws

menu