19 eieren en 3500 nazorgers, dit zijn de regels van het aaisykjen

De ‘aaisikerstiid’breekt aan. In Friesland zullen de komende tijd maximaal negentien vinders van eerste eieren worden beloond. Zij moeten voldoen aan een pakket spelregels van de BFVW (Bond Friese Vogelwachten). Vijf vragen en antwoorden.

Wie nog wil eierzoeken moet de regels kennen. Sfeerbeeld uit 2004.

Wie nog wil eierzoeken moet de regels kennen. Sfeerbeeld uit 2004.

Wie mogen er zoeken naar een eerste ei?