13 patiënten met (verdenking op) het coronavirus in Friese ziekenhuizen

Corona-testlocatie. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

In de ziekenhuizen in Friesland liggen donderdag 13 patiënten met (een verdenking op) het coronavirus. Twee patiënten liggen op de intensive care. Het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland is weer in crisisvergadering bijeen geweest en de komende dagen kunnen er ook patiënten uit andere regio’s worden overgenomen.

De ziekenhuizen hebben afgesproken de reguliere zorg dit keer niet af te bouwen zoals afgelopen voorjaar tijdens de eerste golf van het coronavirus gebeurde. De aantallen coronapatiënten zijn nu nog laag zodat de ziekenhuizen de zorg nog wel aan kunnen, maar dat kan snel veranderen.

Hele zomer rustig

Sinds het begin van de zomer lagen er vrijwel geen covidpatiënten meer in de noordelijke ziekenhuizen. De afgelopen weken bleef het ook nog heel rustig. Volgens het Acute zorg Netwerk Noord Nederland liggen er nu achttien covidpatiënten op de gewone verpleegafdelingen en vier op de intensive cares. Van de ic-patiënten ligt er één in Groningen, één in Drenthe en twee in Friesland. Op de gewone afdelingen liggen er vier in Drenthe, één in Groningen en dertien in Friesland.

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is sinds woensdag weer in het leven geroepen om de patiënten te verdelen over de ziekenhuizen. In principe is afgesproken dat alle ziekenhuizen coronapatiënten opnemen.

Ook is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vanaf donderdag weer operationeel. Het is een eerste stap naar spreiding van patiënten tussen de regio’s, nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt.

Nieuws

Meest gelezen

menu