100 jaar geleden: Belangstelling voor electriciteit

FOTO LC

FOTO LC

Wat zijn er hier te Leeuwarden, en ook in den omtrek, toch nog veel échte belangstellenden in de electriciteit!

De tentoonstelling immers heeft gisteren, ondanks den hevigen regen, nog veel bezoek gehad: alleen ’s morgens en ’s middags waren al meer dan zevenhonderd kaartjes verkocht. Meer dan zevenhonderd menschen hebben gisteren dus nog den ouden Pluvius, die maar niet in z’n schulp wou blijven, getrotseerd om de vele wonderen der techniek te aanschouwen en.... niet minder om een gezellig avondje door te brengen in de feesttent, waar een specialiteiten-gezelschap, onder leiding van Bol en Gosschalk, ze aangenaam bezig hield.