10.000 sneeuwklokbolletjes uitgedeeld: 'We hâlde it ludyk, mar al mei in serieus rântsje'

Wie in het voorjaar de biodiversiteit in zijn tuin een vliegende start wil geven, moet er nu bij zijn. Dat is de boodschap van de sneeuwklokjesactie Watzullenwenoubeleven.nl.

Mensen die sneeuwklokjes planten delen selfies via Watzullenwenoubeleven.nl. De teller stond vrijdag al op dik honderd planters. Op deze foto: Lemke Statema plant met Zoë, Amy, Melissa en Kyuasha.

Mensen die sneeuwklokjes planten delen selfies via Watzullenwenoubeleven.nl. De teller stond vrijdag al op dik honderd planters. Op deze foto: Lemke Statema plant met Zoë, Amy, Melissa en Kyuasha.

De mediacampagne van een trits natuur-, duurzaamheids- en landbouworganisaties en overheden, onder aanvoering van de Friese Milieu Federatie (FMF), gaat zijn tweede jaar in. Vorig jaar werd de publiekskennis bijgespijkerd door te wijzen op het verband tussen plezier en biodiversiteit, door een link te leggen tussen bijvoorbeeld buizerds en bier en tussen regenwormen en voetbal. Het online-bereik liep op tot 870.000 weergaven.

Deze ronde is het de bedoeling burgers in beweging te krijgen, te beginnen met het planten van sneeuwklokjes. In campagnetermen zijn deze vroegbloeiers belangrijk voor het op gang brengen van het bodemleven, wat weer goed is voor CO2-opname en luchtvochtigheid en daarmee leidt tot zwoele zomernachten.

10.000 stuks

,,Om’t snieklokjes as earste bloeie, binne se wichtich foar ynsekten dy’t betiid útfleane en ferlet ha fan nektar en stomoal. As dy it goed dogge, is dat wer goed foar de fûgels dy’t letter ikeprosesjerûpen en stekmiggen meipikke. Sa grypt alles yn inoar’’, zegt Froukje Hernamdt van de FMF.

Hoewel de campagne stilletjes in beweging is gezet op sociale media, was het bij het FMF-kantoor aan de Agora vrijdag al een komen en gaan van mensen die zakjes met bollen kwamen halen. Bij de federatie worden 10.000 stuks uitgedeeld.

De actie wordt ondersteund door elf Friese tuincentra die met korting bollen verkopen. Zij spelen ook een rol bij het vervolg van de campagne, die vier blokken van vier weken bestaat. In de tweede ronde staat opnieuw een bolgewas centraal: de allium of sierui. Ronde drie gaat over de huisvesting van tuindieren, van vogels tot egels. En rond de kerst volgt de afsluiting met een actie over het verantwoord voeren van dieren.

‘Gifvrij gekweekte sneeuwklokbolletje’

,,We hâlde it ludyk, mar al mei in serieus rântsje’’, zegt ontwerper Lisette Bokma. ,,We mikke net op 5 of 10 prosint dy’t al fan alles docht foar it bioferskaat, maar just op de minsken dy’t miene dat se noch net sokke griene boargers binne. Dy moatst net ûntmoedigje, mar krekt ek de kâns jaan om wat te dwaan en ek ris in skouderklopke te krijen.’’

Het viel niet mee om verantwoord en gifvrij gekweekte sneeuwklokbolletjes te vinden. Uiteindelijk kwam FMF uit bij Intratuin in Leeuwarden voor de levering van de 10.000 bollen die nu rondom in de provincie in de grond verdwijnen. De Leeuwarder GroenLinks-wethouder Bert Wassink had liever biologisch gekweekte bollen in omloop gebracht. Hij poot geen sneeuwklokjes, maar heeft beloofd een net zo vroeg bloeiende winterakoniet in zijn tuin te zetten.

watzullenwenoubeleven.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu