1 op de 12 Friese huishoudens leeft in armoede: Friesland op vierde plaats van Nederland

FOTO PIXABAY

Friesland staat van alle provincies op de vierde plaats als het gaat om de relatieve hoeveelheid huishoudens die leeft in armoede. Het gaat om 22.900 Friese huishoudens die leven onder de lage-inkomensgrens.

Data Fryslân publiceert in het kader van Wereldarmoededag - zaterdag - de eerste resultaten van de Armoedemonitor. Dat doet het bureau in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân.

Van alle provincies leven er in Groningen relatief de meeste huishoudens onder de lage-inkomensgrens, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ieder jaar wordt vastgelegd. In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op 1060 euro per maand. Voor een stel was dat 1460 euro. Met twee minderjarige kinderen was de grens voor een paar 2000 euro en voor een éénoudergezin 1600 euro. Noord-Brabant kent het laagste percentage huishoudens onder die grens. In Friesland heeft 1 op de 12 huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Friesland is koploper huurtoeslag

In het gebruik van huurtoeslag is Friesland koploper: van de huishoudens met een laag inkomen die een huurwoning hebben, maakt 83 procent in Friesland gebruik van huurtoeslag. Het landelijk gemiddelde ligt op 77 procent. Het overgrote deel van de huishoudens in armoede heeft een huurhuis, slechts 10 procent is eigenaar van een woning. Ongeveer een derde hiervan heeft geen hypotheekschuld.

Opvallend is dat zowel in huishoudens onder als boven de lage-inkomensgrens het gebruik van zorgtoeslag hoger dan landelijk is. Daarmee staat Friesland op de derde plek in ranglijst van provincies met meeste huishoudens met zorgtoeslag. Ook het WMO-gebruik onder huishoudens in armoede is iets hoger dan landelijk: 22 procent van de gezinnen maakt gebruik van de WMO.

De Friese huishoudens die in armoede leven zijn bovendien relatief vaak een eenpersoonshuishouden. Van die in armoede levende huishoudens ontvangt bijna de helft een bijstandsuitkering (46 procent). Daarmee scoort Friesland een tweede plek in ranglijst van huishoudens met lage inkomens en een bijstandsuitkering.

Negatief eigen vermogen

22 procent van de huishoudens met een laag inkomen heeft een negatief eigen vermogen. Ruim de helft heeft een vermogen tussen 0 en 5000 euro en nog eens 14 procent heeft een vermogen van 20.000 euro of meer.

DataFryslân heeft het onderzoek gedaan op basis van eigen analyses van niet-openbare microdata van het CBS. Voor de nadere duiding van de gegevens in de Armoedemonitor wordt door DataFryslân samengewerkt met het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Het databureau hoopt dat volgend jaar alle Friese gemeenten zijn aangehaakt bij het project. Nu kan alleen voor de genoemde gemeenten bekeken worden of hun ondersteunende regelingen aansluiten bij de data.

Nieuws

menu