‘Strijd van Schelte van Aysma nog altijd actueel’

Met een bijzondere militaire ceremonie zijn de stoffelijke resten van Schelte van Aysma woensdagmiddag in de kerk van Schettens bijgezet in het familiegraf.

De stoet militairen trekt veel bekijks in het dorp. FOTO SIMON BLEEKER

De stoet militairen trekt veel bekijks in het dorp. FOTO SIMON BLEEKER

We waren hem eigenlijk vergeten, erkende dominee Edna Zwerver vanaf het spreekgestoelte van de hervormde kerk in Schettens. ,,Maar gelukkig André Buwalda niet.’’ Samen met Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum heeft de voorzitter van het college van kerkrentmeester van de PKN gemeente Schettens, Schraard en Longerhouw de afgelopen jaren voorzichtig het deksel gelicht van de levensgeschiedenis van Schelte van Aysma.

Nieuws

menu