‘Ruimte voor molens bij Kop Afsluitdijk'

‘Ruimte voor molens bij Kop Afsluitdijk'

Bij de Kop van de Afsluitdijk is ruimte voor een windpark. Dat mag van de provincie een maximaal opwekkingsvermogen van 36 megawatt hebben.

Bij de Kop van de Afsluitdijk is ruimte voor een windpark. Dat mag van de provincie een maximaal opwekkingsvermogen van 36 megawatt hebben.

Hoe groot het gebied precies is waar de molens mogen verrijzen is nog niet bekend, zegt gedeputeerde Klaas Kielstra. In het gebied staan nu al molens van Nuon Wind Development BV (zeven) en Brouwer Windturbine BV (drie).

De gedeputeerde neemt aan dat Nuon, dat in het gebied een positie heeft, geïnteresseerd is in extra opwekkingsvermogen. Ook anderen kunnen het initiatief nemen, maar ze moeten dan wel grond hebben. Komen er aanvragen, dan werkt de provincie planologisch mee.

Nieuws

Meest gelezen