‘Provincie, doe niet zo moeilijk over windmolen Reduzum’

De windmolen bij Reduzum: bewoners zijn voor, de gemeente Leeuwarden is voor, maar de provincie weigert een vervanging. Onbegrijpelijk, vinden de PvdA (Leeuwarden en provincie) en GroenLinks (provincie).

De PvdA-fracties vinden dat de provincie zich verschuilt achter bureaucratie en daarmee het initiatief van de dorpsbewoners van Reduzum de nek omdraait. ,,De dorpsmolen is een voorbeeld van daadkracht van de mienskip’’, schrijven ze.

Ze hebben daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en dringen bij burgemeester en wethouders van Leeuwarden op aan, om de rug recht te houden. Reduzum wil de molen, die er is gekomen door dorpsinspanning en die het dorp ook ten goede komt, vervangen door een grotere, maar de provincie wil geen windmolens op het land.

Ook de statenfractie van GroenLinks vindt dat de molen van Reduzum moet blijven. De fractie vindt dat de provincie ruimte moet scheppen voor windmolens en het initiatief niet moet tegenwerken.

Nieuws

menu