‘Interzorg Ferwert moet zorgcode snel naleven’

Als het aan zorgverzekeraar De Friesland ligt, beëindigt de Interzorg Groep in Ferwert uiterlijk op 1 januari de praktijk waarbij toezichthouders jarenlang blijven zitten.

Binnen een paar weken moet de zorginstelling in Ferwert met een stappenplan komen, om zo uiterlijk rond de jaarwisseling geheel te voldoen aan de Governancecode Zorg. In deze code staat hoe zorgaanbieders hun bestuur en toezicht moeten inrichten.

Dit is volgens zorgverzekeraar De Friesland de uitkomst van een overleg met het bestuur en de raad van toezicht van Interzorg. Drie van de vijf leden van de raad van toezicht zitten minstens zestien jaar op hun zetel, terwijl de zorgcode maximaal acht jaar toestaat.

Tekst en uitleg

Na een artikel hierover van deze krant vroeg de verzekeraar tekst en uitleg aan de zorginstelling. De Friesland sluit alleen contracten met (grotere) zorgaanbieders die aan de code voldoen.

De Friesland wil daarom dat Interzorg snel de code volgt. ,,Wij als verzekeraar worden hier zelf weer door onze toezichthouders op gecontroleerd’’, zegt woordvoerder Gerrie Riemersma.

Vertraging

Interzorg zegt dat het moeilijk is op goede toezichthouders met een christelijke achtergrond te vinden. Dat zou de reden zijn dat de opvolging vertraging oploopt.

Interzorg is onstaan uit een aantal kerkelijke stichtingen. De zorggroep wil dat de leden van raad van toezicht de protestantse stromingen binnen de aangesloten kerken weerspiegelen.

‘Nog te vroeg’

Of de drie toezichthouders bij Interzorg nu per 1 januari moeten aftreden, is volgens Interzorg nu niet te zeggen. ,,Het is nog te vroeg, we zijn nog bezig met een plan van aanpak’’, zegt voorzitter Wim Kuikman van de raad van toezicht. ,,Het uitgangspunt is in elk geval dat we aan de governancecode voldoen.’’

Nieuws

Meest gelezen