‘Er worden veel fouten gemaakt in de jeugdzorgketen’

Dat er sprake is van een enorme kostenoverschrijding in de Jeugdzorg, verbaast Harry Berndsen niet. Volgens de sociaal pedagoog gaat er veel mis in de hele jeugdzorgketen, met onterechte uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van kinderen tot gevolg.

Een kind wordt lang niet altijd terecht uit huis geplaatst, stelt Harry Berndsen, die onderzoek doet naar fouten in jeugdzorgrapportages.

Een kind wordt lang niet altijd terecht uit huis geplaatst, stelt Harry Berndsen, die onderzoek doet naar fouten in jeugdzorgrapportages.

Berndsen baseert zich op jarenlang onderzoek naar rapportages van instanties als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Hij is verbonden aan twee stichtingen (De Kring Noord en KOG) die mensen bijstaan als zij vastlopen bij jeugdzorginstanties. In zijn rapport ‘Keteninfantiliteit in de Jeugdzorg’ velt hij een hard oordeel over het functioneren van de jeugdzorgketen in Nederland.

Nieuws

menu