‘Bodemdaling Ameland schaadt kwelder en natuur’

FOTO JAN SPOELSTRA

It Fryske Gea is bezorgd over de effecten van de bodemdaling op Ameland vanwege de gaswinning. De kwelder zakt weg en vogelnesten dreigen vaker te overstromen.

De natuurorganisatie pleit ervoor om de Amelander kwelder op een natuurlijke manier te laten meegroeien. De verwachting is dat de bodemdaling nog een aantal jaren zal doorgaan nadat het gasveld leeg zal zijn en de NAM de winning staakt.

De aanbeveling van It Gea volgt op een symposium gisteren op Ameland, waarbij bevindingen van een langlopend onderzoek naar de bodemdaling werden gepresenteerd. Al vanaf 1986, toen de gaswinning bij het oosten van Ameland begon, wordt dit bestudeerd.

Doordat de zee zand en slib afzet wordt de bodemdaling op de wadplaten nog gecompenseerd. Die aanvoer bereikt de kwelder echter niet, waardoor die wegzakt.

Dat heeft al een waarneembaar effect op de plantengroei: vegetatie van de hoge kwelder krijgt meer concurrentie van ‘lage kwelder’ – planten zoals zeekraal. It Fryske Gea maakt zich ook ,,ernstige zorgen’’ over vogelnesten die in de broedtijd vaker dreigen te overstromen.

Bij een vorige evaluatie, in 2011, werd nog geconcludeerd dat de effecten van de bodemdaling op de natuur relatief beperkt waren.

Nieuws

Meest gelezen