Weer enige beweging in arbeidsmarkt, maar aantal aangeboden vacatures blijft achter

Foto ter illustratie. Vooral jongeren zijn weer actief aan het zoeken naar werk.

Foto ter illustratie. Vooral jongeren zijn weer actief aan het zoeken naar werk. FOTO SHUTTERSTOCK

De arbeidsmarkt zit sinds het begin van de coronacrisis nagenoeg op slot, maar in nieuw onderzoek zien Nationale Vacaturebank en Intermediair nu de eerste tekenen van verandering. Het zoekgedrag naar vacatures is weer toegenomen en er is een verhoogde interesse in omscholing. Het aantal aangeboden vacatures blijft echter achter. ,,De situatie van voor corona is nog ver weg.’’

Ook al worden de noodmaatregelen van het kabinet langzaam afgebouwd, de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt dreunen nog flink door. De arbeidsmobiliteit - de mate waarin mensen bereid en in staat zijn te wisselen van baan - staat volledig op de rem, constateren Nationale Vacaturebank en Intermediair na onderzoek onder ruim 1000 leden van de Nederlandse beroepsbevolking. Liefst 75 procent van de ondervraagden piekert er nu niet over ander werk te zoeken. Maar 8 procent zegt dit jaar nog wel van baan te willen wisselen.

Scholieren en studenten

Maar dat is niet het beeld dat geldt voor alle werkenden. Waar werknemers in vaste dienst het liefst hun baan houden, hebben werknemers die ontslagen zijn of flexwerkers uit de getroffen sectoren geen andere keus dan weer in beweging komen, ziet Dennis van Allemeersch van Nationale Vacaturebank. ,,Aan het begin van de crisis zagen we in de cijfers nog een complete stilstand in de arbeidsmobiliteit, maar nu verandert dat. Het zoekgedrag naar vacatures op onze sites is weer sterk toegenomen, bijna tot hetzelfde niveau als voor de crisis. Hiervoor kwam ook altijd een groot deel van die zoekvragen van werknemers in vaste dienst die een andere functie overwogen. Nu is het vooral de groep flexwerkers die plots geen werk meer heeft; scholieren en studenten bijvoorbeeld die een andere bijbaan moeten vinden voor de zomer.’’

Ook al is er weer vraag, het aanbod aan beschikbare banen blijft tot nu toe achter, constateert Van Allemeersch. ,,Bedrijven plaatsen nog steeds veel minder vacatures dan voor de crisis, ook in sectoren die minder hard getroffen zijn. Dat is jammer, want de zoekers zijn er inmiddels wel. De hoop is dat dat ook weer aantrekt.’’

Vrije dagen

Nationale Vacaturebank en Intermediair onderzochten ook hoe werkenden de komende zomermaanden doorkomen. De verwachting was dat zij met minder mogelijkheden om op vakantie te gaan ook minder vrij zouden nemen. Dat blijkt mee te vallen. ,,Voor 75 procent van de ondervraagden geldt dat zij evenveel vrije dagen opnemen als ze in een normale zomer zouden doen. Ze gaan óf niet op vakantie óf ze beslissen op een later moment of ze nog gaan. Veel bedrijven moedigen hun werknemers ook actief aan toch in de zomer dagen op te nemen, om te voorkomen dat men dat allemaal later op een moment doet.’’

De coronacrisis lijkt werknemers ook meer na te laten denken over de eigen loopbaanontwikkeling. ,,Uit het onderzoek komt een opvallend grote interesse naar voren in bij- of omscholingsmogelijkheden.’’ Een kwart van de ondervraagden overweegt om zich bij- of om te scholen. Onder de groep tussen 25 en 34 jaar is dit 34 procent en bij de groep tussen 18 en 24 jaar zelfs 46 procent. ,,Wellicht kijken mensen door de crisis nu anders naar hun loopbaan en de rol die zij zelf hebben in het verbeteren van hun carrièrekansen.’’

Dus, gaan we na de zomer goed uitgerust en bijgeschoold weer vaker kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe baan? Hoe snel de arbeidsmarkt weer hersteld is van de gevolgen van corona, blijft volgens Van Allemeersch helaas onzeker. ,,In deze situatie kan niemand voorspellen hoe het gaat lopen. Wie zien nu goede signalen, maar we verwachten ook dat er nog een ontslaggolf aankomt. Vooralsnog is de arbeidsmarktsituatie van voor corona nog ver weg.’’