De moderne samenleving heeft steeds minder gedragsregels voor de omgang met rouw. 'Stuur je een appje naar iemand die een dierbare heeft verloren?'

Wat kun je het beste doen als iemand in je omgeving een dierbare verliest? Waarom wordt rouw soms gezien als stoornis? De publieksacademie sociale wetenschappen buigt zich over rouw als psychologisch en maatschappelijk fenomeen. ,,Rouw is geen ziekte, maar soms moet ik het zo noemen.”

Wie rouwt kan wel wat steun gebruiken.

Wie rouwt kan wel wat steun gebruiken. Illustratie: Shutterstock

De moederaap verloor haar kindje. Ze droeg het nog dagenlang mee op haar rug. De andere apen verzorgden haar, brachten eten en drinken. Na een tijdje begon het baby-aapje te verschrompelen, te stinken. Andere apen kregen er last van. Ze brachten de moeder minder eten, probeerden haar ertoe te bewegen om het lijkje te laten liggen.