Onderwijsplannen: smeer eindexamens vanwege corona uit over drie maanden en maak lerarenopleiding gratis

In 2019 maakten leerlingen van middelbare school Walewyc mavo nog op deze manier eindexamen: samen in de gymzaal. Dat kan in 2021 niet, stelt D66. FOTO ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Om te zorgen dat de centrale eindexamens op middelbare scholen komend jaar wel door kunnen gaan, moeten de examens worden uitgespreid over de maanden mei en juni en mogelijk ook juli. Volgens regeringspartij D66 moet Onderwijsminister Arie Slob daar nu al alle voorbereidingen voor treffen. In de strijd tegen het lerarentekort wil de PvdA dat de lerarenopleiding gratis wordt.

Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen moet de spreiding van examens, die nu in een periode van twee weken worden afgenomen, voorkomen dat grote groepen leerlingen urenlang in een gymzaal zitten. ,,Want dat zie ik niet gebeuren.” Om ‘extra chaos’ te voorkomen met een veelheid aan scenario’s voor het eindexamen, wil Van Meenen nu duidelijkheid scheppen. ,,We weten niet hoe lang corona nog duurt, maar in deze situatie zeggen wij: besluit het nu.” Eind maart besliste minister Slob dat de eindexamens van 2020 niet doorgingen vanwege het coronavirus.

Volgens de D66’er, die vandaag zijn oproep doet bij het debat over de onderwijsbegroting, is een snel besluit nodig omdat spreiden van examens veel voorbereidingstijd kost. De eindexamens zouden straks zo gepland moeten worden dat er één examen per week plaatsvindt en niet meer twee examens op één dag, zoals nu nog regelmatig gebeurt. Dat examen moet dan wel in één keer worden afgenomen om fraude tegen te gaan. Van Meenen: ,,We moeten ook niet met verschillende versies van één examen gaan werken.”

Gymzaal

Dat betekent ook dat scholen in plaats van die ene gymzaal op meerdere plekken in het gebouw plaats moeten maken voor de examens. De school kan dan op die dag mogelijk geen andere lessen verzorgen, erkent Van Meenen. ,,Maar anders ligt het onderwijs twee weken stil als dan alle eindexamens met stoom en kokend water gemaakt moeten worden.”

De examenspreiding heeft als voordeel dat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op een volgend examen, stelt het Kamerlid. ,,Dat is toch een soort compensatie voor het minder goede onderwijs dat ze nu krijgen, bijvoorbeeld door ziekmeldingen van docenten.”

Nu tellen de centrale eindexamens voor de helft mee voor het eindcijfer, de andere helft wordt bepaald door de schoolexamens die scholen gedurende het jaar afnemen. Dat moet ook op de schop, vindt Van Meenen. De eindexamens moeten maar voor 30 procent gaan meetellen. ,,De voorbereidingen op de centrale examens zijn nu ook gewoon moeilijker. Daarom is het goed om de schoolexamens zwaarder mee te laten tellen en de centrale examens minder.” Ook scholierenclub LAKS is daar voorstander van.

Rijksacademie voor leraren

De PvdA heeft juist plannen voor leraren. De partij pleit bij het begrotingsdebat voor een ‘rijksacademie voor leraren’, waar mensen gratis worden opgeleid tot leraar. Met dat voorstel, dat eind van de maand ook in het verkiezingsprogramma van de partij staat, hopen de sociaaldemocraten het ‘enorme lerarentekort’ aan te pakken.

Leraren die zo’n gratis opleiding volgen, moeten wel minimaal vijf jaar voor de klas blijven staan. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul trekt een vergelijking met militairen, die ook een opleiding krijgen van defensie. ,,Door als overheid te zorgen voor een opleiding, laat je ook zien dat het een vak is met groot maatschappelijk belang.”

Nieuws

menu