Een game die meertaligheid bevordert: Kirsten Wildenburg en Engelina Smeins onderzochten of het werkt

Engelina Smeins (links) en Kirsten Wildenburg tonen de app Babelar, waarvoor zij onderzoek deden. Foto: Niels Westra

Kan een game helpen bij het bevorderen van taalbewustzijn en een open houding naar meertaligheid? Studenten Multilingualism (RUG Campus Fryslân) Kirsten Wildenburg en Engelina Smeins deden onderzoek.

In het onderwijs heerst te vaak een ‘eentalige ideologie’, vinden Kirsten Wildenburg (21) en Engelina Smeins (21). Voor hun masteropleiding Multilingualism doken ze in de wereld van Babel, een gamepersonage dat wordt ingezet om minderheidstalen in Europa te bevorderen.

Ze bedoelen ermee, dat in hun ogen te vaak meertaligheid niet wordt omarmd. ,,Zo van: nu spreken we Nederlands, straks hebben we een uurtje Fries…’’, zegt Engelina. Het voorbeeld betreft niet alleen het Fries, voegt ze eraan toe, maar ook andere minderheidstalen zoals het Baskisch.

,,Daarmee misken je dat taal ook een onderdeel van je identiteit is’’, vult Kirsten aan. Ze onderzochten hoe pabo-studenten staan tegenover meertaligheid en of Babel, hoofdpersoon in de game Babelar, kan helpen het taalbewustzijn te vergroten.

Hoewel nog niet alle onderzoeksresultaten (uit België, Spanje en Friesland) binnen zij durven ze de conclusie te trekken dat dit zo is. Babelar, mede ontwikkeld door het Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid Mercator – onderdeel van de Fryske Akademie – is bedacht om een positievere houding tegenover meertaligheid te bewerkstelligen in de klas.

De game, te spelen op mobiele telefoons en tablets, richt zich op kinderen van 7 tot 12 jaar. Maar Kirsten en Engelina richten zich juist op pabo-studenten. Want door meertaligheid juist onder toekomstige leerkrachten onder de aandacht te brengen bereik je straks meer kinderen. ,,Wij denken dat met dit spel echt een hiaat in het taalonderwijs kan worden opgevuld’’, aldus Engelina.

De ontwikkeling van digitale hulpmiddelen is belangrijk, vinden ze. De app Babelar kan bijvoorbeeld in veertien verschillende talen worden gespeeld en is daarmee zeer breed inzetbaar. ,,Maar we merkten ook dat er een nadeel aan zit: in Baskenland is het gebruik van tablets in het onderwijs lang niet zo algemeen als hier.’’

Voor kinderen moet het spel vooral leuk zijn. Met augmented reality worden bomen, planten en voorwerpen in de klas op de vloer geprojecteerd. ,,En dan moet je met z’n allen zoeken naar de ‘giele bile’ of ‘il fiore nero’. Door samen te werken leren kinderen spelenderwijs van elkaar.’’

Corona heeft hun onderzoek wel enigszins beperkt. Zo wilden ze graag langs scholen maar dat kon door alle beperkende maatregelen geen sprake van zijn. En ook deelname aan het onderzoek vanuit Ierland ging niet door.

De app is in maart in relatieve stilte gelanceerd. De twee studenten hopen vurig dat Babelar in september, bij de start van een nieuw schooljaar met hopelijk geen of veel minder beperkingen, opnieuw aandacht krijgt. ,,Dat zou echt heel mooi zijn. Deze app kan echt wat betekenen voor meertaligheid.’’

Nieuws

menu