Geïrriteerd door een appgroep met je collega's tijdens het thuiswerken: mag je er zomaar uit stappen?

Mails die 24 uur per dag binnenkomen en appgroepen met collega’s die ook ’s avonds en in het weekend hun mond niet kunnen houden: het recht op onbereikbaarheid lijkt belangrijker dan ooit om nog een beetje mentaal gezond te kunnen blijven als digitale thuiswerker. In een aantal cao’s is dit recht ook vastgelegd. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid tijdens het thuiswerken?

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid tijdens het thuiswerken? Foto: ANP

Fransen hebben sinds 2017 het wettelijk recht om mails van hun baas buiten kantoortijden te mogen negeren. In navolging van Frankrijk zijn er ook in Nederland en Europa wetsvoorstellen ingediend. In de cao’s Gehandicaptenzorg, Kinderopvang, VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg), Jeugdzorg, gehandicaptenwoonzorgorganisatie Fokus én die van verzekeraar Aegon is het recht op onbereikbaarheid opgenomen. In totaal hebben ruim 700.000 Nederlanders daarmee dit recht.