De nieuwe overstromingskaart van Nederland laat het zien: gaat jouw huis kopje onder of houd je het droog?

De kans is klein, maar het kan wel ... watersnood in Nederland.

De kans is klein, maar het kan wel ... watersnood in Nederland. Foto: Cor Mulder

Als Nederland te maken krijgt met extreem hoog water is vooral de provincie Groningen en een groot deel van Friesland zwaar de klos. In Drenthe blijft de schade beperkt.

Dat blijkt uit de nieuwe, bijgewerkte overstromingskaarten van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De hooggelegen gebieden in Drenthe bieden de beste bescherming tegen het wassende water (tekst gaat door onder de illustratie) .

 

De kaarten laten voor verschillende scenario’s zien tot hoever de zee ons land binnendringt, hoeveel mensen er in de overstroomde gebieden wonen en hoeveel meter ze kopje onder gaan.

Het IPO heeft de gevolgen in kaart gebracht van overstromingen die eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar kunnen voorkomen.

Via de kaartviewer op de website risicokaart.nl kunnen gebruikers niet alleen overstromingskaarten maken, maar ook risicokaarten over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, ongelukken en natuurrampen.