De nieuwe Donorwet is vandaag ingegaan. Hoe zit het ook al weer met dat Donorregister?

Meer dan de helft van de Nederlanders meldt donorkeuze ANP

De nieuwe Donorwet is op 1 juli ingegaan. Heb jij het Donorregister nog niet ingevuld? Dan word je automatisch orgaandonor.

Wat houdt de Donorwet in?

Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder kunnen in het  Donorregister  aangeven of zij orgaandonor willen worden. Vul je niets in, dan word je automatisch donor.

De wet is sinds 1 juli van kracht, maar ik heb nog niets ingevuld. Wat nu?

Vanwege de coronacrisis krijg je nog even uitstel. Tussen 1 september en eind maart ontvang je een brief van de Rijksoverheid met de vraag om het Donorregister alsnog in te vullen.

Als ik het Donorregister wil invullen, welke keuzes heb ik dan?

Je hebt vier keuzemogelijkheden.

1. Ja, ik wil donor worden (je vult in welke organen en weefsels je na jouw dood wilt donoren)

2. Nee, ik wil geen donor worden

3. Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden

4. Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden

Als ik het register heb ingevuld, kan ik mij dan later nog bedenken?

Ja, je kunt jouw registratie op elk moment wijzigen.

Wat gebeurt er als ik helemaal niets invul?

Als je het Donorregister na de eerste brief niet invult, krijg je een tweede brief. Vul je dan weer niets in, dan gaat de overheid er van uit dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Na jouw dood komen je organen beschikbaar voor transplantatie.

Word ik  altijd  orgaandonor als ik het register niet invul?

In principe wel, maar de arts bespreekt jouw orgaandonatie wel met je familie. Als die kan aantonen dat jij echt geen orgaandonor wilde zijn, dan gaat de orgaandonatie niet door.

Hoeveel orgaandonaties zijn er per jaar in Nederland?

Vorig jaar waren er bijna 1.300 transplantaties. Driekwart daarvan betrof niertransplantaties. Verder ging het om hart, lever, longen en alvleesklier. Op 31 december stonden 1.271 patiënten op de wachtlijst voor een orgaantranplantatie.

Naast orgaantransplantaties zijn er jaarlijks zo’n 3.000 weefseltransplantaties. Het gaat vooral om bot- en hoornvliestransplantaties en in mindere mate om de transplantatie van hartkleppen.

Moeten mensen lang wachten op een nieuw orgaaan?

Ja, er is een groot tekort aan donororganen, dus de wachttijden lopen flink op. De wachttijd voor een nier is zo’n 2,5 jaar en voor een long circa 2 jaar.

Nieuws

menu