Bouwend Nederland: uitspraak Raad van State drama voor bouwsector

Foto: ANP

Foto: ANP

De uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, is dramatisch voor de bouwsector.

,,Met het schrappen van de generieke bouwvrijstelling gaat Nederland op slot”, waarschuwt branchevereniging Bouwend Nederland.

Door de uitspraak van de RvS moeten alle nog niet vergunde bouwprojecten opnieuw een individuele milieuvergunning aanvragen. ,,We zijn terug bij af en dit zorgt voor enorme vertragingen met alle schadelijke gevolgen voor huizenzoekers, energietransitie en de Nederlandse economie”, aldus Bouwend Nederland. ,,Alles moet nu gericht worden op het terugbrengen van de stikstofuitstoot.”

Uitleg aan lagere overheden

Branchevereniging voor huizenbouwers WoningBouwersNL stelt dat Woonminister Hugo de Jonge snel duidelijk maken dat er nog gewoon bouwvergunningen kunnen worden afgegeven. Die uitleg aan lagere overheden moet voorkomen dat er een bouwstop komt.

De Raad van State bepaalde in de zaak rond de aanleg van een CO2-opslagsysteem in de Rotterdamse haven dat een algehele vrijstelling voor stikstofuitstoot tijdens de bouw van tafel moet. Als door de bouw stikstof neerslaat in een kwetsbaar natuurgebied is nu weer een natuurvergunning nodig.

Maar als dat niet zo is, dus niet, benadrukt directeur Coen van Rooyen van WoningBouwersNL. En dat moet De Jonge dus uitdragen om duidelijkheid te verschaffen. ,,Wanneer een bouwer kan laten zien dat de tijdelijke en beperkte toename van stikstof gedurende het bouwtraject geen significante gevolgen voor de natuur zal hebben, moet het voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het project gewoon kan worden uitgevoerd”, legt Van Rooyen uit. ,,Los van welke vrijstellingsregeling dan ook gold dit namelijk altijd al.”

Als dit punt snel duidelijk wordt gemaakt kan worden voorkomen dat de bouw stil komt te liggen, aldus de branchevereniging.