Advies OMT: verplichte sluiting voor alle niet-essentiële sectoren van 5 uur 's middags tot 5 uur 's ochtends

FOTO ANP

Alle niet-essentiële sectoren dicht van 5 uur ’s middags tot 5 uur ’s ochtends. Dat is de kern van het OMT-advies aan het kabinet, zo bevestigen ingewijden. De sluitingstijden gelden voor cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea en niet-essentiële winkels als kleding- en meubelzaken. Ook voor niet-essentiële dienstverleners als kappers en dierentuinen gaat die beperking op.

Het adviesorgaan wil het basis- en voortgezet onderwijs open houden, gezien het wetenschappelijk bewijs voor de schade die dat voor de ontwikkeling van kinderen zou betekenen. Tegelijkertijd erkent het OMT dat de meeste besmettingen plaatsvinden bij basisschoolkinderen en hun ouders.

Niet voor niets was het OMT volgens een lid ’hopeloos verdeeld’ over het al dan niet sluiten van de scholen. Zo was er de ic-baas Diederik Gommers, die een strenge lockdown wil inclusief gesloten scholen. En het deel dat de scholen koste wat kost open wil houden. Uiteindelijk is het adviesorgaan bij z’n advies gebleven om het onderwijs open te houden en meer te focussen op waar de besmettingen zitten.

Binnen het OMT neemt intussen de onvrede toe over de verdeeldheid. Het maakt volgens een OMT-lid de adviezen minder overtuigend richting het kabinet.

Momenteel vergaderen de meest betrokken ministers in het Catshuis over de te nemen maatregelen. Want of die er moeten komen, is inmiddels niet meer de vraag, zo zei zorgminister Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg. „Dat er maatregelen nodig zijn, en dat die stevig zullen zijn, staat buiten kijf. De ziekenhuizen houden het niet meer vol. De verpleeghuizen houden het niet meer vol. De thuiszorg houdt het niet meer vol. Mogelijk zien we volgende week dat het huidige maatregelenpakket helpt, maar waarschijnlijk is het te weinig.”

Discussie Catshuis: wel of geen scholen sluiten?

Of het eerder sluiten van niet-essentiële sectoren de kentering teweegbrengt in de coronacijfers, is de vraag. De discussie in het Catshuis zal zich vooral richten op het al dan niet sluiten van de scholen. Ook over het verder versoberen van het advies voor bezoek thuis, is eveneens nog discussie. Vrijdag neemt het kabinet een besluit over te nemen maatregelen, in de avond gevolgd door een persconferentie door premier Rutte en De Jonge.

De CDA-bewindsman meldde dat er momenteel 530 coronapatiënten op de intensive care liggen. Op de gewone verpleegafdelingen liggen nog 2030 coronapatiënten. Het is onvermijdelijk dat de ziekenhuizen de acute planbare zorg, die eigenlijk binnen zes weken moet plaatsvinden, afschalen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg vroeg De Jonge woensdag om de zogenoemde fase 2D af te kondigen, waarbij kritieke zorg zoals chemotherapie of niertransplantaties moeten worden afgeschaald. De Jonge neemt daar donderdag een besluit over.

Nieuws

menu