Zuivelreus ziet toenemende belangstelling onder boeren voor mestvergister

Na een stroeve start ziet FrieslandCampina onder haar melkveehouders de belangstelling voor mono-mestvergisters weer toenemen. Waren er eind vorig jaar tien mono-vergisters actief, medio volgend jaar zullen dat er waarschijnlijk ruim veertig zijn.

Toenmalig minister Henk Kamp opende in 2016 in Hinnaard de eerste mono-mestvergister. Door tegenvallers werd de activiteit in 2018 stopgezet. Door betere technologie trekt de belangstelling onder boeren nu weer aan.

Toenmalig minister Henk Kamp opende in 2016 in Hinnaard de eerste mono-mestvergister. Door tegenvallers werd de activiteit in 2018 stopgezet. Door betere technologie trekt de belangstelling onder boeren nu weer aan. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Met mono-mestvergisters produceren boeren groengas of groene stroom met als enige grondstof de drijfmest van de koeien. Bij de zogenaamde co-vergisters worden ook andere grondstoffen ingezet zoals mais, granen en andere voedingsmiddelen. De ontwikkeling van dit type stokt vanwege de hoge prijs van de grondstoffen en kritiek op de verkeer- en geuroverlast.

Mono-mestvergisting levert niet alleen duurzame energie op, het draagt ook bij aan een beter klimaat doordat het zorgt voor een reductie van de methaanuitstoot tot wel 80 procent. Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt uit drijfmest. Door vergisting wordt methaan omgezet in biogas, dat bewerkt kan worden tot groen gas of stroom.

Toenemende belangstelling

Volgens het zuivelconcern is met alle koeienmest in Nederland circa 1 miljard kubieke meter groengas op te wekken. Dat staat gelijk aan het aardgasverbruik van circa 700.000 huishoudens. Vanwege deze duurzaamheidsvoordelen stimuleert FrieslandCampina de mono-mestvergister, onder meer via project Jumpstart.

De toenemende belangstelling is volgens het zuivelconcern te danken aan het gegroeide vertrouwen in de techniek van de installaties en het verdienmodel. Zo krijgen producenten naast de marktprijs ook een overheidssubsidie (sde-regeling) en een bijdrage van FrieslandCampina. Bij groengas bijvoorbeeld gaat het om een bijdrage van circa 10 cent per kubieke meter, waardoor de totale opbrengstprijs uitkomt op bijna 1 euro per kuub.

Mest geurloos

Ynte de Vries, manager farm energy van FrieslandCampina, stelt dat in Friesland drie mono-mestvergisters operationeel zijn. Vandaag (donderdag) zou die van de familie Stokman in Koudum geopend worden door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bauke Dam van Sûdwest-Fryslân, maar vanwege corona is dat uitgesteld.

Daarnaast staan er vier in de planning, waaronder die van de familie Van Houten in Lekkum. De familie hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw, zo schrijft de familie in dorpsblad De Kobbeflecht. De familie meldt dat de mest door vergisting vrijwel geurloos wordt en dat ze omgerekend circa 240 huishoudens van groen gas kunnen voorzien.

Mineralenscheider

Ook sluiten ze niet uit dat op termijn hun tractoren op biogas rijden. De mono-mestvergister betekent bovendien dat ze de stroom van hun zonnedak ook kunnen inzetten voor het verwarmen van de mest. Dat is nodig voor een optimaal vergistingsproces.

De Van Houtens overwegen bovendien om op termijn aan de vergister een mineralenscheider te koppelen. Met zo’n scheidingsinstallatie kan een boer verschillende meststromen produceren, waaronder een kunstmestvervanger. Dat betekent dat ze ook de stikstofuitstoot uit de mest, die vrijwel geurloos wordt, kunnen verlagen met circa 40 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie